kết quả tìm được "33" bài với từ khóa "Minh Quang"

  

Chùa SHWE TAW (Chùa Thờ Xá Lợi Răng Đức Phật Thích Ca) P1 Hình
Trình bày: Minh Quang | Upload bởi: admin
Thể loại: Video | Lượt nghe: 1449
  

Chùa SHWE TAW (Chùa Thờ Xá Lợi Răng Đức Phật Thích Ca) P2 Video
Trình bày: Minh Quang | Upload bởi: admin
Thể loại: Video | Lượt nghe: 1877
  

Chùa Phật Ngọc_Thái Lan (Vidéo)
Trình bày: Minh Quang | Upload bởi: admin
Thể loại: Video | Lượt nghe: 1608
  

Chùa Phật Ngọc_Thái Lan (photos)
Trình bày: Minh Quang | Upload bởi: admin
Thể loại: Video | Lượt nghe: 1280
  

Chùa PHẬT Vàng (WAT TRAÏMIT)_Thái Lan
Trình bày: Minh Quang | Upload bởi: admin
Thể loại: Video | Lượt nghe: 1369
  

Chùa Phật Nằm_Wat Pho (photos)_Thái Lan
Trình bày: Minh Quang | Upload bởi: admin
Thể loại: Video | Lượt nghe: 1311
  

Chùa Phật Nằm_Wat Pho (vidéo)_Thái Lan
Trình bày: Minh Quang | Upload bởi: admin
Thể loại: Video | Lượt nghe: 1393
  

KYAUK TAW GYI Pagoda_Myanmar_Chùa Phật Ngọc_Miến Điện
Trình bày: Minh Quang | Upload bởi: admin
Thể loại: Video | Lượt nghe: 953
  

  

Chùa SULE (Pagoda) P2 photos_MYANMAR
Trình bày: Minh Quang | Upload bởi: admin
Thể loại: Video | Lượt nghe: 1000
  

Chùa WEWRUKANNALA_ Thành Phố Dikwella ,Tích Lan_tháng giêng 2017
Trình bày: Minh Quang | Upload bởi: admin
Thể loại: Video | Lượt nghe: 653
  

  

  

  

Chùa SHWEDAGON Ban Ngày _ SHWEDAGON Pagoda at daytime_Yangoon-MYANMAR
Trình bày: Minh Quang | Upload bởi: admin
Thể loại: Video | Lượt nghe: 958
  

Chùa SHWEDAGON Đêm Rằm tháng 4 - 2014 _Yangoon,Miến Điện
Trình bày: Minh Quang | Upload bởi: admin
Thể loại: Video | Lượt nghe: 849
  

KYAIKTIYO_Golden Rock Pagoda_Chùa Đá Vàng_Mon State_MYANMAR P2
Trình bày: Minh Quang | Upload bởi: admin
Thể loại: Video | Lượt nghe: 862
  

Chùa SULE (Pagoda) P1 vidéo_MYANMAR
Trình bày: Minh Quang | Upload bởi: admin
Thể loại: Video | Lượt nghe: 1118
  

1  |  2   (2) Next  

Box Nhạc
  • Chưa có bài hát nào