Pháp Thoại video

KINH A DI ĐÀ LIỄU NGHĨA ( P1)
Trình bày: Thầy Thích Từ Thông | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 1179
  
VÔ SẮC GIỚI
Trình bày: Thầy Thích Từ Thông | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 1856
  
13 Sự Tổn Phước Khi Đến Chùa
Trình bày: Thầy Thích Trí Huệ | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 889
  
Lời Hối Lỗi P2
Trình bày: Thầy Thích Thiện Thuận | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 810
  
Lời Hối Lỗi P1
Trình bày: Thầy Thích Thiện Thuận | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 839
  
Làm Giàu Theo Lời Phật Dạy
Trình bày: Thầy Thích Trí Huệ | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 1071
  
Bến Yêu Thương
Trình bày: Thầy Thích Trí Chơn | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 803
  
Tu Những Gì ?
Trình bày: Thầy Thích Giác Nhiên | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 1147
  
  
Niệm Phật, Trì Giới, Ăn Chay
Trình bày: Thầy Thích Trí Thoát | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 1310
  
Tập Thói Quen Bỏ Ác Làm Lành
Trình bày: Thầy Thích Nguyên Hạnh | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 914
  
Thoát Vòng Sinh Tử Luân Hồi
Trình bày: Thầy Thích Nguyên Hạnh | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 3691
  
Mục Đích Của Người Tu
Trình bày: Thầy Thích Nhất Hạnh | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 1319
  
Ở Hiền Gặp Lành 2/2
Trình bày: Sư Cô Tâm Tâm | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 2108
  
Ở Hiền Gặp Lành 1/2
Trình bày: Sư Cô Tâm Tâm | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 2068
  
Tu Nghĩa Là Gì ? 2/2
Trình bày: Thầy Thích Giác Tây | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 934
  
Tu Nghĩa Là Gì ? 1/2
Trình bày: Thầy Thích Giác Tây | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 851
  
Duyên Nghiệp Giữa Cha Mẹ và Con Cháu 2/2
Trình bày: Thầy Thích Giác Tây | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 1008
  
1  |  2  |  3  |  4  |  5   (20) Next  

album nổi bật

Tên tác giả


Thống Kê

 Tổng số người đang online 43

+ 43 khách
+ 0 thành viên

 Tổng lượt truy cập: 2053

 Tổng số bài : 1320

 Tổng số album : 85

 số người trình bày : 66


Box Nhạc
  • Chưa có bài hát nào