Pháp Thoại video

KINH A DI ĐÀ LIỄU NGHĨA ( P1)
Trình bày: Thầy Thích Từ Thông | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 1121
  
VÔ SẮC GIỚI
Trình bày: Thầy Thích Từ Thông | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 1803
  
13 Sự Tổn Phước Khi Đến Chùa
Trình bày: Thầy Thích Trí Huệ | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 839
  
Lời Hối Lỗi P2
Trình bày: Thầy Thích Thiện Thuận | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 764
  
Lời Hối Lỗi P1
Trình bày: Thầy Thích Thiện Thuận | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 782
  
Làm Giàu Theo Lời Phật Dạy
Trình bày: Thầy Thích Trí Huệ | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 1026
  
Bến Yêu Thương
Trình bày: Thầy Thích Trí Chơn | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 740
  
Tu Những Gì ?
Trình bày: Thầy Thích Giác Nhiên | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 1090
  
  
Niệm Phật, Trì Giới, Ăn Chay
Trình bày: Thầy Thích Trí Thoát | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 1253
  
Tập Thói Quen Bỏ Ác Làm Lành
Trình bày: Thầy Thích Nguyên Hạnh | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 870
  
Thoát Vòng Sinh Tử Luân Hồi
Trình bày: Thầy Thích Nguyên Hạnh | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 3585
  
Mục Đích Của Người Tu
Trình bày: Thầy Thích Nhất Hạnh | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 1255
  
Ở Hiền Gặp Lành 2/2
Trình bày: Sư Cô Tâm Tâm | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 2046
  
Ở Hiền Gặp Lành 1/2
Trình bày: Sư Cô Tâm Tâm | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 2010
  
Tu Nghĩa Là Gì ? 2/2
Trình bày: Thầy Thích Giác Tây | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 878
  
Tu Nghĩa Là Gì ? 1/2
Trình bày: Thầy Thích Giác Tây | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 811
  
Duyên Nghiệp Giữa Cha Mẹ và Con Cháu 2/2
Trình bày: Thầy Thích Giác Tây | Upload bởi: admin
Thể loại: Pháp Thoại video | Lượt nghe: 964
  
1  |  2  |  3  |  4  |  5   (20) Next  

album nổi bật

Tên tác giả


Thống Kê

 Tổng số người đang online 56

+ 56 khách
+ 0 thành viên

 Tổng lượt truy cập: 26007

 Tổng số bài : 1320

 Tổng số album : 85

 số người trình bày : 66


Box Nhạc
  • Chưa có bài hát nào