Kinh Tụng video

Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ (Kinh VU LAN)
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng video | Lượt nghe: 977
  
  
Kinh A Di Đà (Bản Việt Văn)
Trình bày: Thầy Thích Trí Thoát | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng video | Lượt nghe: 1500
  
PGHH: 07 Thi Văn 23: Nang Thơ Cẩm Tú.mp4
Trình bày: xem tên trong vidéo | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng video | Lượt nghe: 1219
  
Các bài Sám tuyển tập -Thầy Thích Từ Thọ trì tụng
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng video | Lượt nghe: 7049
  
Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trình bày: Thầy Thích Trí Thoát | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng video | Lượt nghe: 1738
  
Kinh Dược Sư
Trình bày: Thầy Thích Trí Thoát | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng video | Lượt nghe: 1697
  
Kinh Vô Lượng Thọ
Trình bày: Thầy Thích Trí Thoát | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng video | Lượt nghe: 1610
  
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3/3
Trình bày: Thầy Thích Trí Thoát | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng video | Lượt nghe: 1165
  
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2/3
Trình bày: Thầy Thích Trí Thoát | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng video | Lượt nghe: 1056
  
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1/3
Trình bày: Thầy Thích Trí Thoát | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng video | Lượt nghe: 1197
  
1  |  2  |  3   (3) Next  

album nổi bật

Tên tác giả


Thống Kê

 Tổng số người đang online 58

+ 58 khách
+ 0 thành viên

 Tổng lượt truy cập: 2073

 Tổng số bài : 1320

 Tổng số album : 85

 số người trình bày : 66


Box Nhạc
  • Chưa có bài hát nào