Kinh Tụng mp3

Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ (Kinh Vu Lan)
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng mp3 | Lượt nghe: 5051
  
Hồng Danh Sám Hối
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng mp3 | Lượt nghe: 1535
  
Bài Nguyện Trước Bàn Thờ Cửu Huyền - Thích Huệ Duyên
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng mp3 | Lượt nghe: 5096
  
Khuyên Người Giàu Lòng Phước Thiện - Thích Huệ Duyên
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng mp3 | Lượt nghe: 1371
  
Không Buồn Ngủ - Thích Huệ Duyên
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng mp3 | Lượt nghe: 1580
  
Liên Tông Thập Tam Tổ & Pháp Môn Niệm Phật
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng mp3 | Lượt nghe: 1000
  
Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Thầy Thích Huệ Duyên
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng mp3 | Lượt nghe: 4089
  
Tụng Từ Bi Thủy Sám - Thầy Thích Huệ Duyên
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng mp3 | Lượt nghe: 4214
  
Tụng Mục Liên Sám Pháp - Thầy Thích Huệ Duyên
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng mp3 | Lượt nghe: 3534
  
Tụng Kinh Vu Lan - Thầy Thích Huệ Duyên
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng mp3 | Lượt nghe: 3519
  
Tụng Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Thầy Thích Huệ Duyên
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng mp3 | Lượt nghe: 4237
  
Tụng Kinh Thiện Ác Nhân Qủa - Thầy Thích Huệ Duyên
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng mp3 | Lượt nghe: 2345
  
Tụng Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Thầy Thích Huệ Duyên
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng mp3 | Lượt nghe: 3402
  
Tụng Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - Thầy Thích Huệ Duyên
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng mp3 | Lượt nghe: 3283
  
Tụng Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Thầy Thích Huệ Duyên
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng mp3 | Lượt nghe: 1757
  
Tụng Kinh Dược Sư - Thầy Thích Huệ Duyên
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng mp3 | Lượt nghe: 4619
  
Tụng Kinh Di Giáo - Thầy Thích Huệ Duyên
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng mp3 | Lượt nghe: 1352
  
Tụng Kinh Địa Tạng - Thầy Thích Huệ Duyên
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng mp3 | Lượt nghe: 4821
  
Tụng Kinh A Di Đà Diễn Kệ - Thầy Thích Huệ Duyên
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng mp3 | Lượt nghe: 2703
  
Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối - Thầy Thích Huệ Duyên
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng mp3 | Lượt nghe: 1983
  
Tụng 48 Nguyện của Phật A Di Đà - Thầy Thích Huệ Duyên
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng mp3 | Lượt nghe: 1915
  
Sấm Giảng Quyển 5B - Thích Huệ Duyên tụng
Trình bày: | Upload bởi: admin
Thể loại: Kinh Tụng mp3 | Lượt nghe: 2202
  
1  |  2  |  3   (3) Next  

album nổi bật

Tên tác giả


Thống Kê

 Tổng số người đang online 196

+ 196 khách
+ 0 thành viên

 Tổng lượt truy cập: 17924

 Tổng số bài : 1320

 Tổng số album : 85

 số người trình bày : 66


Box Nhạc
  • Chưa có bài hát nào